Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

2/2PN/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
2/2PN/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-01-24 11:00:00
2020-01-24 11:15:00
30 dni

: 2020-01-15 11:28:22
: Buchacz Anna