Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-24/2022 - Zakup, dostawa, montaż oraz serwis medycznej kamery endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Informacje o zamówieniu
Zakup, dostawa, montaż oraz serwis medycznej kamery endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
ZP/TP-24/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-12-16 09:30:00
2022-12-16 10:00:00
2023-01-14

: 2022-12-08 14:57:43
: Sułkowski Tomasz