Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.17.2021.AR - Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy

Informacje o zamówieniu
Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
RI.ZP.271.17.2021.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-13 10:00:00
2021-08-13 10:10:00
2021-09-11

: 2021-07-19 14:24:59
: Różańska Aneta