Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

1/PN/MN/2023 - Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów lekowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów lekowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
1/PN/MN/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-10 12:00:00
2023-02-10 13:00:00
2023-03-06 10:00:00
2023-03-06 10:15:00
2023-05-10

: 2023-01-09 12:53:05
: Nowosadko Magdalena