Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/2863/U/18 - Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Novum UAM

Informacje o zamówieniu
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Novum UAM
ZP/2863/U/18
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-04-10 10:00:00
2019-04-10 11:00:00
60 dni

: 2019-03-06 11:18:00
: Ciechanowska Karolina