Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.2.2020.AR - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych

Informacje o zamówieniu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych
RI.ZP.271.2.2020.AR
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-24 10:00:00
2020-04-24 10:30:00
2020-06-22

: 2020-03-24 09:50:04
: Różańska Aneta