Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

30/PN/MN/2021 - Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Informacje o zamówieniu
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
30/PN/MN/2021
tryb podstawowy
Dostawy
2021-08-05 12:00:00
2021-08-05 13:00:00
2021-09-03

: 2021-07-22 13:32:20
: Nowosadko Magdalena