Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-628/23 - Nowoczesna pracownia komputerowego wspomagania projektowania - Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 31 oraz monitorów interaktywnych szt. 2 do wydziałowych pracowni CAD WIMIR AGH - KC-zp.272-628/23

Informacje o zamówieniu
Nowoczesna pracownia komputerowego wspomagania projektowania - Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 31 oraz monitorów interaktywnych szt. 2 do wydziałowych pracowni CAD WIMIR AGH - KC-zp.272-628/23
KC-zp.272-628/23
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-11-21 09:00:00
2023-11-21 10:00:00
2024-02-18

: 2023-10-25 09:20:24
: Rogowska-Kwas Renata