Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

DE-dzp.272-220/24 - Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH - DE-dzp.272-220/24

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH - DE-dzp.272-220/24
DE-dzp.272-220/24
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-05-16 09:00:00
2024-05-16 10:00:00
2024-06-14

: 2024-05-08 13:20:58
: Waligórska Małgorzata