Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.7.2023 - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I

Informacje o zamówieniu
Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I
RI.ZP.271.7.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-07-11 10:00:00
2023-07-11 10:10:00
2023-07-24 10:00:00
2023-07-24 10:10:00
2023-08-09

: 2023-03-13 14:23:15
: Różańska Aneta