Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.1.2022 - Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce
IOS.271.1.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-02-17 10:00:00
2022-02-17 10:15:00
2022-03-18

: 2022-01-28 09:43:13
: Sowa Grażyna