Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

DE-dzp.272-108/24 - dostawa gazów specjalnych wzorcowych do chromatografii gazowej - DE-dzp.272-108/24

Informacje o zamówieniu
dostawa gazów specjalnych wzorcowych do chromatografii gazowej - DE-dzp.272-108/24
DE-dzp.272-108/24
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-04-03 10:00:00
2024-04-03 11:00:00
2024-05-02

: 2024-03-21 15:29:05
: Breguła Katarzyna