Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/27/2021 - "Dostawa produktów leczniczych, opatrunków biologicznych zawierających larwy much, środków kontrastowych, środków dezynfekcyjnych"

Informacje o zamówieniu
"Dostawa produktów leczniczych, opatrunków biologicznych zawierających larwy much, środków kontrastowych, środków dezynfekcyjnych"
EP/27/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-18 08:00:00
2021-10-18 08:30:00
2022-01-15

: 2021-09-22 09:45:56
: Tarach Beata