Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

ZP/31/2019 - Zakup i dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgicznych)

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgicznych)
ZP/31/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-18 10:00:00
2019-10-18 11:30:00
30 dni

: 2019-10-10 13:21:51
: Wolnicka Iwona