Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.14.2023 - "Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego:Pn.: Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I" w ramach którego zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13.

Informacje o zamówieniu
"Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego:Pn.: Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I" w ramach którego zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13.
RI.ZP.271.14.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2023-10-30 10:00:00
2023-10-30 10:10:00
2023-11-28

: 2023-10-20 08:42:35
: Olejniczak Magdalena