Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

38/38PN/2020 - Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020.
38/38PN/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-02-04 11:00:00
2021-02-04 11:15:00
60 dni

: 2020-12-23 13:47:20
: Panek Anna