Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/57/2021 - Pogwarancyjną obsługę serwisową angiograficznego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stacją hemodynamiczną na okres 36 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Pogwarancyjną obsługę serwisową angiograficznego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stacją hemodynamiczną na okres 36 miesięcy
EP/57/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-31 08:00:00
2021-12-31 08:30:00
2022-01-29

: 2021-12-23 12:10:43
: Leoniak Marta