Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.11.2021 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Informacje o zamówieniu
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki
IOS.271.11.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-10 10:00:00
2021-12-10 10:15:00
2022-01-08

: 2021-11-30 08:40:31
: Sowa Grażyna