Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: e-propublico.pl

524/P/2021 - Zakup niezależnego systemu weryfikacji radiograficznej i termowizyjnej do współpracy z akceleratorami TrueBeam oraz zakup oprogramowania systemu planowania leczenie do realizacji procedur radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej

Informacje o zamówieniu
Zakup niezależnego systemu weryfikacji radiograficznej i termowizyjnej do współpracy z akceleratorami TrueBeam oraz zakup oprogramowania systemu planowania leczenie do realizacji procedur radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej
524/P/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-03-05 09:00:00
2021-03-05 10:00:00
2021-06-02

: 2021-02-12 09:11:33
: Dzierżawska Bożena