Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/4046/D/19 - Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacje o zamówieniu
Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZP/4046/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-01-03 11:00:00
2020-01-03 12:00:00
60 dni

: 2019-11-08 09:41:54
: Czerniak Arleta