Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.6.2021 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km":
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km":
IOS.271.6.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-09-13 10:00:00
2021-09-13 10:15:00
2021-10-12

: 2021-08-23 08:55:52
: Sowa Grażyna