Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/50/2021 - Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego na potrzeby Szpitala Wolskiego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego na potrzeby Szpitala Wolskiego
EP/50/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-01-11 08:00:00
2022-01-11 08:30:00
2022-04-10

: 2021-12-14 09:40:22
: Leoniak Marta