Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

11/11PN/2019 - Przetarg nieograniczony na utylizację i wywóz odpadów medycznych i komunalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na utylizację i wywóz odpadów medycznych i komunalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
11/11PN/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-26 11:00:00
2019-04-26 11:30:00
30 dni

: 2019-04-16 10:52:01
: Jasiniok Małgorzata