Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.2.2021.AR - Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów ( budowa i usytuowanie gotowego kontenera modułowego)

Informacje o zamówieniu
Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów ( budowa i usytuowanie gotowego kontenera modułowego)
RI.ZP.271.2.2021.AR
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-03-01 10:00:00
2021-03-01 10:10:00
2021-03-30

: 2021-02-19 09:20:09
: Różańska Aneta