Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP- 12/2022 - Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne oraz mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym i niezbędnych osprzętem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (2 zadania).

Informacje o zamówieniu
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne oraz mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym i niezbędnych osprzętem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (2 zadania).
ZP/TP- 12/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-07-11 10:00:00
2022-07-11 10:30:00
2022-08-09

: 2022-06-22 16:28:09
: Sułkowski Tomasz