Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.7.2021.AR - Dostawa, montaż i zainstalowanie systemu parkingowego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach

Informacje o zamówieniu
Dostawa, montaż i zainstalowanie systemu parkingowego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.7.2021.AR
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-05-11 10:00:00
2021-05-11 10:10:00
2021-06-09

: 2021-04-28 09:57:55
: Różańska Aneta