Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/17/2022 - Dostawa materiałów jednorazowego użytku i wyrobów diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów jednorazowego użytku i wyrobów diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP/17/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-12 10:30:00
2022-08-12 11:30:00
2022-09-10

: 2022-08-02 13:08:14
: Budzik Sylwia