Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.8.2021.AR - Zakup maszyny do sprzątania plaży

Informacje o zamówieniu
Zakup maszyny do sprzątania plaży
RI.ZP.271.8.2021.AR
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-05-14 10:00:00
2021-05-14 10:10:00
2021-06-12

: 2021-05-05 15:40:14
: Różańska Aneta