Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP/5672/D/19/1 Dostawa serwera obliczeniowego typu "rack" wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami
ZP/3286/U/19 ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM
ZP/7424/D/19 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowania Spektrometru dichroizmu kołowego do pomiarów CD i FDCD w funkcji temperatury Dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu SONATA BIS
ZP/7168/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części)
ZP/15/D/20 Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych
ZP/5277/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części
ZP/3084/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ZP/5149/D/19 dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku w związku z "Przebudową i rozbudową domu studenckiego "Hanka" przy Al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap II
ZP/4532/D/19 dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD dla Centrum Finansowo-Księgowego - Kwestura, Sekcja Księgowości i Kosztów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZP/2681/U/19 usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę
Poprzednie Następne