Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
33/33PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
32/32PN/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług z zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
27/27PN/2020 przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę - Gastroskopu (Videogastrofiberoskopu) , Kolonoskopu (Videokolonofiberoskopu) , aparatu do diatermi argonowej, myjnii sprzętu endoskopowego, ssaków próżniowych oraz system archiwizacji endoalpha dla potrzeb Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
30/30PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku II, środki ochrony osobistej maski typu FFP2, FFP3 oraz kombinezon ochronny biologicznej typu TYVEK dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
31/31PN/2020 Przetarg niograniczony na zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego (E) dla obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
26/26PN/2020 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu RTG dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
28/28PN/2020 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę PRALNICO-WIRÓWKI przelotowej z barierą higieny na potrzeby Pralni Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego NR 2 w Bytomiu
25/25PN/2020 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu Ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
23/23PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 23/23PN / 2020
24/24PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 24/ 24PN / 2020
Poprzednie Następne