Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/3993/D/19 - Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej.
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 444 2020-01-23