Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/2681/U/19 - usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 819 2020-01-17