Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

12/ZP/2021/U - Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty powtórzenie część nr 25 i nr 29 pdf 145 2021-12-20
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety pdf 260 2021-12-07