Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

27/27PN/2020 - przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę - Gastroskopu (Videogastrofiberoskopu) , Kolonoskopu (Videokolonofiberoskopu) , aparatu do diatermi argonowej, myjnii sprzętu endoskopowego, ssaków próżniowych oraz system archiwizacji endoalpha dla potrzeb Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze oferty Najkorzystniejszej pdf 339 2020-11-09