Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

37/37PN/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 1352 2021-01-14