Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

33/33PN/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze oferty Najkorzystniejszej pdf 367 2020-11-25