Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

29/29PN/2019 - Przetarg nieograniczony na zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego (E) dla obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
Unieważnienia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pdf 204 2019-11-22