Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.nio-krakow.pl

ZP-271-19/22 - Rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z doprowadzeniem do sal chorych w związku z COVID-19

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z doprowadzeniem do sal chorych w związku z COVID-19
ZP-271-19/22
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-05 10:00:00
2022-07-05 10:30:00
2022-08-03

: 2022-06-20 14:47:29
: Kotarba Joanna