Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.15.2023 - Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego
ZP.272.15.2023
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-12-08 09:00:00
2023-12-08 11:00:00
2024-03-06

: 2023-11-23 11:16:14
: Kierownik Zamawiającego