Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.13.2024 - Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
ZP.261.13.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-05-27 10:00:00
2024-05-27 10:10:00
2024-06-25

: 2024-05-15 11:03:06
: Burak Aleksandra