Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.023.2022 - Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych i eksploatacyjnych na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych i eksploatacyjnych na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego
ZP.023.2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-16 09:30:00
2022-05-16 10:00:00
2022-06-14

: 2022-04-21 13:55:14
: Bartosiak-Semków Marta