Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

odpady komunalne/411/2023 - odbiór oraz transport niesegregowanych oraz segregowanych odpadów komunalnych z posesji SPZOZ w Siedlcach

Informacje o zamówieniu
odbiór oraz transport niesegregowanych oraz segregowanych odpadów komunalnych z posesji SPZOZ w Siedlcach
odpady komunalne/411/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-03-20 10:00:00
2023-03-20 10:05:00
2023-04-18

: 2023-03-09 15:32:49
: Jastrzębska Anna