Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/20/B/19 remont pomieszczeń III piętra w DS. BABILON przy ul. Dożynkowej 9B w Poznaniu 2019-04-18 10:00:00
ZP/122/B/18 prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B 2019-01-08 10:00:00
ZP/105/B/18 dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM 2018-12-11 10:00:00
ZP/102/B/18 Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - Etap I 2018-11-30 10:00:00
ZP/75/B/18/2 adaptacja akustyczna pracowni protetyki słuchu 2018-11-28 10:00:00
ZP/95/B/18 remont toalet w budynku Collegium Minus [Aula Uniwersytecka] przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu 2018-10-30 10:00:00
ZP/84/B/18 naprawa gzymsu nad wejściem głównym budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu 2018-09-26 10:00:00
ZP/69/B/18 dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM 2018-09-14 10:00:00
ZP/61/B/18 roboty remontowe w obiektach UAM: część 1. remont sanitariatów damskich, męskich i dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38-40 w Poznaniu część 2. naprawa posadzek z żywicy epoksydowej w przyziemiu budynku Centrum NanoBioMedycznego 2018-08-13 10:00:00
ZP/62/B/18 remont sanitariatu z dostępem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Tłumaczy w budynku Collegium Chemicum UAM 2018-07-13 10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/652/D/20 Dostawa serwera komputerowego 2020-03-25 10:30:00
ZP/126/D/20 dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2020-03-18 10:00:00
ZP/6917/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację spektrometru NMR 600 MHz 2020-03-12 10:00:00
ZP/6232/D/1/19 dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania w ramach projektu SONATA BIS 2020-03-10 10:00:00
ZP/6986/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Części 2020-03-05 10:00:00
ZP/5672/D/19/1 Dostawa serwera obliczeniowego typu "rack" wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami 2020-03-04 10:30:00
ZP/7424/D/19 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowania Spektrometru dichroizmu kołowego do pomiarów CD i FDCD w funkcji temperatury Dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu SONATA BIS 2020-03-03 10:00:00
ZP/7168/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) 2020-03-02 10:30:00
ZP/15/D/20 Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych 2020-02-26 10:00:00
ZP/5277/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części 2020-02-19 10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/103/U/20 Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych oraz innych powierzchni w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu 2020-03-20 10:00:00
ZP/3286/U/19 ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM 2020-03-04 10:00:00
ZP/3084/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 2020-02-12 10:00:00
ZP/2681/U/19 usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę 2019-12-12 10:00:00
ZP/1707/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2019-08-19 10:30:00
ZP/1436/D/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) 2019-08-02 10:00:00
ZP/395/U/19 grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci 2019-06-26 10:00:00
ZP/2864/U/18 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2019-05-10 10:00:00
ZP/2863/U/18 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Novum UAM 2019-04-10 10:00:00
ZP/113/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2019-03-26 10:00:00
Poprzednie Następne