Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.114.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - III POSTĘPOWANIE 07.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.105.2022.AW Przebudowa i rozbudowa strażnicy Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu 26.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.99.2022.AJ Budowa oranżerii przy Domu Dziennego Pobytu "Magnolia" w ramach programu "RAZEM RAŹNIEJ" - "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - w ramach formuły "zaprojektuj i wykonaj". 23.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.94.2022.AW Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu Cześć I: Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment "A" wraz z łącznikiem) Część II: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 26 16.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.102.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - II POSTĘPOWANIE 13.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.95.2022.AP Przebudowa ul. Piastowskiej nr 69 - 75, os. Zachód w Kędzierzynie-Koźlu 08.09.2022
11:00:00
ZP.271.1.96.2022.AJ Przebudowa ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu 07.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.79.2022.RM Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej od studni D12 do D15, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu 29.08.2022
11:45:00
ZP.271.1.91.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki. 16.08.2022
15:00:00
ZP.271.1.75.2022.DM Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022-2025 12.08.2022
12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.116.2022.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.126.2022.RM Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.130.2022.AJ Nasadzenia na parkingu przy ul. Kraszewskiego 26.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.121.2022.AP Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dźwigu osobowego w Publicznym Żłobku nr 10 w ramach zadania: Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 26.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.118.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 24.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.125.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 17.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.117.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 10.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.97.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Jasińskiego 05.10.2022
12:00:00
ZP.271.1.123.2022.AP Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VII. 05.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.112.2022.AP Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2022 - 2023. 30.09.2022
11:00:00
Poprzednie Następne