Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.50.2023.AJ - Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i gminne osoby prawne w 2024r.

Informacje o zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i gminne osoby prawne w 2024r.
ZP.271.1.50.2023.AJ
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-07-31 14:00:00
2023-07-31 14:10:00
2023-10-28

: 2023-07-03 09:32:30
: Janyk Agnieszka