Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.56.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. Część 1 Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu wizyjnego. Część 2 Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 11.08.2023
11:45:00
ZP.271.1.51.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - III POSTĘPOWANIE 06.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.49.2023.RM Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O. 05.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.46.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - II POSTĘPOWANIE 13.06.2023
11:45:00
ZP.271.1.40.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. - II postępowanie 19.05.2023
11:45:00
ZP.271.1.34.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. 19.05.2023
11:45:00
ZP.271.1.37.2023.AH Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu 16.05.2023
12:00:00
ZP.271.1.38.2023.DM Adaptacja budynku po PSP nr 6 - "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - II POSTĘPOWANIE 11.05.2023
12:00:00
ZP.271.1.32.2023.AW Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa 25.04.2023
13:00:00
ZP.271.1.8.2023.AJ Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 25.04.2023
11:45:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.50.2023.AJ Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i gminne osoby prawne w 2024r. 31.07.2023
14:00:00
ZP.271.1.52.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 07.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.33.2023.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 21.04.2023
11:45:00
ZP.271.1.21.2023.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej 17.03.2023
13:00:00
ZP.271.1.144.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem (dostawa 500 szt. body z nadrukiem własnym) 01.12.2022
11:00:00
ZP.271.1.141.2022.AW Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (część I i II zamówienia) 23.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.122.2022.RM Zielony plac zabaw. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów w Kędzierzynie-Koźlu (B.O.) 11.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.124.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej - II POSTĘPOWANIE 06.10.2022
13:00:00
ZP.271.1.109.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej. 23.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.107.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 22.09.2022
11:45:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.12.2024.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu 12.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.9.2024.RM Remonty urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remonty, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) - cz.1 oraz utrzymanie fontanny, zdrojów ulicznych oraz teżni solankowych - cz.2 08.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.3.2024.AJ Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników w okresie 24 miesięcy 23.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.7.2024.AH Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia i monitoringu na placu zabaw przy ul. Sucharskiego na os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu 12.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.4.2024.DM Prace pielęgnacyjne skwerów, plewienie, przycinanie, formowanie i podlewanie roślin 09.02.2024
12:00:00
ZP.271.1.6.2024.AW Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy budynku żłobka nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu 08.02.2024
13:00:00
ZP.271.1.5.2024.AH Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem 05.02.2024
12:45:00
ZP.271.1.92.2023.AJ Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 16.01.2024
11:45:00
ZP.271.1.90.2023.AW Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i 08.12.2023
12:00:00
ZP.271.1.86.2023.AJ Dowóz niepełnosprawnych dzieci 5 i 6 - letnich zamieszkałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle do placówki oświatowej Specjalny Punkt Przedszkolny "Uśmiech Dziecka", ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. 04.12.2023
14:00:00
Poprzednie Następne