Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.95.2022.AP Przebudowa ul. Piastowskiej nr 69 - 75, os. Zachód w Kędzierzynie-Koźlu 08.09.2022
11:00:00
ZP.271.1.96.2022.AJ Przebudowa ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu 07.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.79.2022.RM Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej od studni D12 do D15, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu 29.08.2022
11:45:00
ZP.271.1.91.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki. 16.08.2022
15:00:00
ZP.271.1.75.2022.DM Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022-2025 12.08.2022
12:00:00
ZP.271.1.86.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej 12.08.2022
11:45:00
ZP.271.1.66.2022.DM Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektuj i wykonaj 22.07.2022
12:00:00
ZP.271.1.72.2022.DM Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 19.07.2022
12:00:00
ZP.271.1.74.2022.AP Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - III POSTĘPOWANIE 15.07.2022
11:00:00
ZP.271.1.71.2022.AJ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr 1004, os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 11.07.2022
11:45:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.39.2022.AP Dostawa w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego 14.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.55.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 03.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.44.2022.KM Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 27.05.2022
12:00:00
ZP.271.1.26.2022.KM Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania 04.04.2022
12:00:00
ZP.271.1.100.2021.AP Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (część I) Zakup drukarek (część II) Zakup licencji ORACLE Database i Forms & Reports (część III) 19.11.2021
11:00:00
ZP.271.1.93.2021.AJ Dostawa mebli oraz krzesła biurowego z podłokietnikami do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 12.11.2021
11:30:00
ZP.271.1.71.2021.KM Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania - II POSTĘPOWANIE 07.09.2021
12:00:00
ZP.271.1.64.2021.KM Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - zakup serwerów oraz dysków do serwerów. 25.08.2021
12:00:00
ZP.271.1.72.2021.AJ Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 25.08.2021
11:30:00
ZP.271.1.54.2021.AJ Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu 30.07.2021
11:30:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.140.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 20.12.2022
11:45:00
ZP.271.1.139.2022.RM Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie 17.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.137.2022.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej - II POSTĘPOWANIE 16.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.127.2022.AJ Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza 14.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.116.2022.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.126.2022.RM Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.130.2022.AJ Nasadzenia na parkingu przy ul. Kraszewskiego 26.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.121.2022.AP Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dźwigu osobowego w Publicznym Żłobku nr 10 w ramach zadania: Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 26.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.118.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 24.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.125.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 17.10.2022
11:00:00
Poprzednie Następne