Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.50.2023.AJ Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i gminne osoby prawne w 2024r. 31.07.2023
14:00:00
ZP.271.1.52.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 07.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.33.2023.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 21.04.2023
11:45:00
ZP.271.1.21.2023.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej 17.03.2023
13:00:00
ZP.271.1.144.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem (dostawa 500 szt. body z nadrukiem własnym) 01.12.2022
11:00:00
ZP.271.1.141.2022.AW Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (część I i II zamówienia) 23.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.122.2022.RM Zielony plac zabaw. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów w Kędzierzynie-Koźlu (B.O.) 11.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.124.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej - II POSTĘPOWANIE 06.10.2022
13:00:00
ZP.271.1.109.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej. 23.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.107.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 22.09.2022
11:45:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.25.2024.AJ Świadczenie usługi najmu długoterminowego jednego samochodu osobowego o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy i silnik elektryczny) typu Plug-in (ładowany również z sieci 230 V) dla potrzeb Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - w okresie 36 miesięcy - II POSTĘPOWANIE 29.05.2024
11:45:00
ZP.271.1.23.2024.DM Naprawa, konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych 15.05.2024
10:00:00
ZP.271.1.21.2024.AJ Świadczenie usługi najmu długoterminowego jednego samochodu osobowego o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy i silnik elektryczny) typu Plug-in (ładowany również z sieci 230 V) dla potrzeb Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - w okresie 36 miesięcy 14.05.2024
11:45:00
ZP.271.1.12.2024.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu 12.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.9.2024.RM Remonty urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remonty, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) - cz.1 oraz utrzymanie fontanny, zdrojów ulicznych oraz teżni solankowych - cz.2 08.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.3.2024.AJ Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników w okresie 24 miesięcy 23.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.7.2024.AH Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia i monitoringu na placu zabaw przy ul. Sucharskiego na os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu 12.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.4.2024.DM Prace pielęgnacyjne skwerów, plewienie, przycinanie, formowanie i podlewanie roślin 09.02.2024
12:00:00
ZP.271.1.6.2024.AW Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy budynku żłobka nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu 08.02.2024
13:00:00
ZP.271.1.5.2024.AH Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem 05.02.2024
12:45:00
Poprzednie Następne