Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.93.2021.AJ - Dostawa mebli oraz krzesła biurowego z podłokietnikami do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 12.11.2021, godz. 11:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

7500,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 00255086.01 pdf 157 2021-11-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 819 2021-11-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
załacznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia docx 135 2021-11-03
załącznik nr 4 do SWZ - PPU doc 118 2021-11-03
załączniki do SWZ - wersja edytowalna doc 124 2021-11-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021.BZP 00303103.01 pdf 72 2021-12-07
Informacja z otwarcia ofert_12.11.2021-sig pdf 514 2021-11-12