Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.24.2023 - Utworzenie infrastruktury mieszkalnej na terenie Gminy Gnojnik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 28.08.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

574800,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 171 2023-08-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 469 2023-08-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1 Formularz oferty doc 64 2023-08-11
10 Przedmiar robót zip 844 2023-08-11
11 Inwentaryzacja zip 4864 2023-08-11
12 Audyt pdf 3826 2023-08-11
13 Mapa zasadnicza pdf 497 2023-08-11
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 21 2023-08-11
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 21 2023-08-11
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 28 2023-08-11
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 29 2023-08-11
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 28 2023-08-11
7 Wykaz robót budowlanych docx 19 2023-08-11
8 Wykaz osób docx 19 2023-08-11
9 Projekt umowy pdf 472 2023-08-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 174 2023-08-28
Informacja z otwarcia ofert.BES pdf 134 2023-08-28