Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

112/2020 - Dostawa asortymentu w formie depozytu do Kliniki Kardiochirurgii i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data publikacji: 05.01.2021, godz. 12:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
220674,20 zł brutto
Zadanie 2 -
75006,00 zł brutto
Zadanie 3 -
345400,00 zł brutto
Zadanie 4 -
81000,00 zł brutto
Zadanie 5 -
181440,00 zł brutto
Zadanie 6 -
165240,00 zł brutto
Zadanie 7 -
197640,00 zł brutto
Zadanie 8 -
97200,00 zł brutto
Zadanie 9 -
19116,00 zł brutto
Zadanie 10 -
27000,00 zł brutto
Zadanie 11 -
21600,00 zł brutto
Zadanie 12 -
180684,00 zł brutto
Zadanie 13 -
669600,00 zł brutto
Zadanie 14 -
2276100,00 zł brutto
Zadanie 15 -
186300,00 zł brutto
Zadanie 16 -
36828,00 zł brutto
Zadanie 17 -
35154,00 zł brutto
Zadanie 18 -
10713,60 zł brutto
Zadanie 19 -
37584,00 zł brutto
Zadanie 20 -
19440,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
112-2020 ogłoszenie pdf 367 2020-12-02
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
112-2020 SIWZ docx 68 2020-12-02
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
112-2020 formularz oferty docx 85 2020-12-02
112-2020 wzór umowy doc 228 2020-12-02
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-12-02
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-12-02
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-12-02
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-12-02
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-12-02
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
112-2020 informacja z otwarcia ofert docx 24 2021-01-07
112-2020 pytania docx 21 2020-12-21